Tillæg Til Lejebetingelser


Disse alternative lejebetingelser kan tilkøbes for kr. 150,-

Disse betingelser overskriver vores andre lejebetingelser vedr. økonomisk ansvarlighed. Lejer er ansvarlig over for skader på det lejede udstyr, såfremt skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller ved forsæt. Såfremt skaden skyldes hændelige begivenheder eller simpel uagtsomhed, er lejer alene ansvarlig med kr. 6.000 pr. skade. Lejer er 100% ansvarlig ved bortkomst eller tyveri af udstyret.