LEJEBETINGELSER

Lejer er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og eventuelt tredje person, i tilfælde af at der i udlejningsperioden sker skade på det lejede udstyr eller at udstyret bortkommer. Dette gælder også når skader på højtalere osv. skyldes at mixerens output er oppe i det røde felt. Dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre billeder i online og trykte medier hvis vi har mistanke om at I snyder os. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr. Udlejer har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde.

I tilfælde af, at det lejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter udlejer maksimalt for et beløb svarende til lejeprisen af det ikke fungerende lejede udstyr. Dette gælder dog kun hvis lejer har ringet til udlejer når lejer opdager at udstyret ikke fungerer. Udlejer kan træffes uden for åbningstid ved at ringe 25 30 60 11 og trykke 1. Hvis lejer ikke gør det frafalder lejers reklamationsret. Hvis udlejer bliver kaldt ud for at tilse udstyr og der ikke er problemer med udlejers udstyr, hæfter lejer for ekstra tekniker timer og kørsel efter gældende priser.

I tilfælde af eventuelle retsager forbundet med udlejningen forpligter lejer sig til at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende, 100 % både for udlejer og lejer. Udstyret skal returneres som udleveret. Hvis dette ikke overholdes er udlejer berettiget til at kræve ekstra betaling for rens eller reparation af udstyr og oprulning af kabler.

I tilfælde af aflysning eller ændringer skal udstyret afbestilles eller rykkes til ny dato skriftligt minimum 96 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris.

I tilfælde af at du/I er forhindret I at aflevere til tiden skal dette underrettes telefonisk og I skal have et OK fra os.

Ved levering/afhentning, er det levering/afhentning til nærmeste kantsten med mindre ind- og/eller opbæring er tilvalgt. Hvis der ikke er nogen til at tage imod fra - eller bære udstyret ud til - vores bil koster det kr. 125,-

I tilfælde af forsinkelser fra kundes side faktureres et ekstra ventetillæg på min kr. 125,- pr. medarbejder pr. påbegyndt 15min. I tilfælde af at vi kører forgæves faktureres ekstra transport.

Der er et tillæg på kr. 300 inkl. moms for leveringer(udlejer bringer til lejer) og udleveringer(lejer henter hos udlejer) før kl. 13 da der, ved tidlig levering/udlevering, er merarbejde forbundet med at kontrollere, at udstyret er kommet retur, testet og klar til at komme ud igen.

Der er søndagstillæg på kr. 500 inkl. moms for afhentninger(udlejer henter hos lejer) og kr. 500 inkl. moms for tilbageleveringer (lejer bringer til udlejer).

Lejen er til efterfølgende dag senest kl. 12, hvis ikke andet er angivet og kan returneres mellem kl. 10 - 12. Vi holder normalt lukket på søndage, så de tæller ikke med, med mindre du betaler os søndagstillæg for at åbne (Aftal et tidspunkt med os). Så hvis sidste dag/aften du lejer udstyret er lørdag er normal returneringstid mandag.

Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.

Det er lejers ansvar at give os de rette fakturerings oplysninger. Skal en faktura laves om pga. manglende eller ikke korrekte oplysninger tilføjes et ekstra fakturering gebyr pr. gang. Ved EAN fakturering tilføjes der et faktureringsgebyr grundet den ekstra tid det tager at oprette EAN fakturaer.

Minimumsordre er kr. 499